2018/01/30

A világháború hősi halottai MátraverebélyenIsmét Nógrádban járunk: a tari , valamint a mátraszőllősi emlékművek után ezúttal a mátraverebélyi emlékművön szereplő első világháborús hősi halottakkal kapcsolatban végeztem adatgyűjtést.


Az emléktábla a kereszt talapzatának oldalánAz emléktábla, kissé nehezen olvasható nevekkel

A táblán szereplő nevek:

Bakos József gyalogos

Bauer Márton gyalogos

Benus Pál tizedes, 16. honvéd gyalogezred, meghalt Kajdanov mellett (Galícia), 1915.11.30-án, 30 évesen

Benus Pál honvéd. Hősi halált halt a román harctéren 1917-ben, holttá nyilvánítva 1936-ban

Bottyán István honvéd

Bottyán Pál honvéd

Gazsó Gyula gyalogos, cs. és kir. 25. gyalogezred, meghalt 1918.07.20., Garbouloul di Livenza, Olaszország, 

Gortva János

Gortva Miklós gyalogos, 25. gyalogezred, meghalt 1918.07.31., Zvonokeszinszki, Oroszország, 23 éves

Hegyi Pál

Himler Géza főhadnagy ( a pásztói hősi emlékművön is szerepel)

Kohn Dezső gyalogos

Konszki József

Kormos István honvéd, holttá nyilvánítva 1914.12.31-ével

Mustó István gyalogos

Nagy István gyalogos

Nagy Miklós, hősi halált halt  az orosz harctéren, 1914.11.22-ével holttá nyilvánítva

Nagy Pál

Oláh Sándor szakaszvezető

Skrabak István tizedes

Szamkó János szakaszvezető

Takács Ferencz tizedes, cs, és kir. 25. gyalogezred, megh. Asinaria, Olaszország, 1919.01.16., 33 évesen

Tóth János gyalogos, meghalt Oroszországban (vízbe fulladt), megállapított időpont 1917.12.31.

Verebélyi András huszár

Verebélyi Imre tizedes

Verebélyi István I., honvéd

Verebélyi István II., honvéd16. honvéd gyalogezred, meghalt az orosz harctéren, Kraszno mellett, 1915.05.29-án, 27 évesen

Verebélyi Lajos szakaszvezető, 16. honvéd gyalogezred, meghalt az orosz harctéren 1914.11.23-án, 30 évesen

Verebélyi Pál tizedes

Verebélyi Pál I. gyalogos

Verebélyi Pál II.

Zagyi József honvéd, 16. h. gye., meghalt Petropavlovszk, Szibéria, 1919.05.07., 40 éves korában

Zagyi István tizedesAz emlékművön nem szerepelnek:

Czene József népfelkelő, 20 éves, cs. és kir. 25. gyalogezred, meg. 1916.07.12., Galícia

Számely György népfelkelő, 31 éves, megh. 1917.05.31.

Botos János őrvezető, m. kir. 17. gyalogezred, megh. Kack (Szibéria), 1918.02.01-02.28. között, 38 éves korában


2018/01/24

Mátraszőllős I. világháborús hősi halottaiTar község után újra szűkebb pátriámhoz, Nógrádhoz nyúlok vissza, ismét. Mátraszőllős halotti anyakönyvének áttanulmányozása során az alábbi hősi halottakat sikerült azonosítani:


Bojtos Mihály póttartalékos,  cs. és kir. 90. gye, hősi halált halt 1916.09.10., Dunajew mellett, 30 éves, fm.

Geczko János t. tiz., cs. és kir. 6. hu. ezred,  hősi halált halt 1915.05.16., Koprycyv mellett (Galícia)

Juhász János nfk., cs. és kir.  72. gye.,  hősi halált halt  1916.02.15., Mödling,

Horváth József, 40 éves, 16. h.gye., meghalt orosz hadifogolyként Szamarkandban, 1915. 08.01-08.31. között

Kalocsay József tizedes, 33 éves, 16. h.gye.,  hősi halált halt  Zuzowa mellett 1915.08.28.

Králik József kocsis, 26 éves, 16. h.gye.,  hősi halált halt  1914.11.21.,

Nagy Szabó János őrv., 29. vadász zlj.,  hősi halált halt  1914.09.10., Magierow mellett, bányász, 30 éves

Palágyi Árpád Ágost, e. é. ö. hdpj., 20 éves,  13. árkász zlj., hősi halált halt 1915.12.16.,  Modrejecz  (osztrák tengermellék),

Schmidt Ágost József alezredes, cs. és kir. 66. gyalogezred, hősi halált halt Cigánysziget, 1914.09.23.,

Simon József cs. és kir. 60. gye.,  hősi halált halt 1917.10.31., Kárpátok, tüdőgyulladás, 36 éves, mg. napszámos,

Tóth (bunya) Pál 16. h. gye., hadimunkás, megh. Szamarkand, 1915. 08.01-08.31. között, 38 éves,

Vojvoda József cs. és kir. 25. gye, hősi halált halt 1916.09.30., Kadlubirka mellett (Galícia), munkás, 18 éves.,

Az anyakönyvi bejegyzésekben található helyiségnevek azonosítása nem mindig járt sikerrel, mivel a szlávról magyarra/németre történő átírás mellett sokszor nehezen olvasható kézírás is torzította az eredeti településnevet.

Ugyan nem a magyar haderő kötelékében szolgált, de mégis a háború hősi halottjának tekinthető Hudza Ibrahim, aki orosz katonaként esett osztrák-magyar hadifogságba. A linzi fogolytáborból mezőgazdasági munka végzésére került a Mátraszőllőshöz tartozó Csontfalu pusztára, ahol 1917.04.28-án, 35 éves korában vérhasban meghalt. 
A lista feltűnő módon eltér a szőllősi templom oldalában látható emléktáblán olvasható nevektől. Különösen feltűnő, hogy a tősgyökeres szőllősi családok (Szappan, Szabó, Tóth, Koczka) elesetteit nem anyakönyvezték helyben, még később, a háborút követően sem.


Szóval a kutatómunka nem zárult le....

2016/12/28

Alakulat-elnevezések


A Magyar Királyi Honvédség felső vezetése - több más intézkedés mellett - a testületi szellem fokozása céljából 1930. március 01-jétől a honvédség csapattestei részére történelmi személyiségek neveit adományozta. Az elnevezések itt-ott olvashatóak. A könnyebb kezelhetőség kedvéért  az alábbiakban összefoglalva közreadom őket. Az egyes fegyvernemek alakulatainak keresőoldala megtalálható a www.hungarianarmedforces.com weboldalon, ahol  a helyőrségek, valamint a kiegészítési területek között is lehet tallózni.Gyalogezredek:

magyar királyi "Mária Terézia" 1. honvéd gyalogezred,

magyar királyi "József nádor" 2. honvéd gyalogezred (az ezredet 1942-ben feloszlatták, József nádor nevét az 1. honvéd harckocsiezred kapta meg). A névadó unokája, József főherceg a két alakulat eseményein gyakran részt vett, mintegy tovább éltetve a Monarchia idején létezett ezredtulajdonosi rendszert. 

magyar királyi "Szent István" 3. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Szent László" 4. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Mátyás király" 5. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Nagy Lajos király" 6. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Zrínyi Miklós" 7. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Béla király" 8. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Hunyadi János" 9. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Bethlen Gábor" 10. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Bocskai István" 11. hajdúezred,
magyar királyi "II. Rákóczi Ferenc" 12. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Görgey Artúr" 13. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Dobó István" 14. honvéd gyalogezred.


Kerékpáros zászlóaljak:

magyar királyi "Damjanich János" 1. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Balogh Ádám" 2. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Vak Bottyán" 3. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Kapisztrán János" 4. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Kiss Ernő altábornagy" 5. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Gróf Leiningen-Westerburg Károly" 6. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Báthori István" 7. honvéd kerékpáros zászlóalj.


Huszárezredek

magyar királyi "I. Ferenc József" jászkun 1. honvéd huszárezred
magyar királyi "Árpád fejedelem" 2. honvéd huszárezred
magyar királyi "Gróf  Nádasdy Ferenc" 3. honvéd huszárezred
magyar királyi "Gróf Hadik András" 4. honvéd huszárezred


Tüzérosztályok:

magyar királyi "Bercsényi Miklós" 1. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Klapka György" 2. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Jurisich Miklós" 3. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Kinizsi Pál" 4. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Losonczy István" 5. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Gábor Áron" 6. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Szondi György" 7. honvéd tüzérosztály.

Lovas-tüzér osztály

magyar királyi "Bem József" 1. honvéd lovas-tüzér osztály


Utász zászlóaljak

magyar királyi "Bornemissza Gergely" 1. honvéd utászzászlóalj,
magyar királyi "Török Ignác" 2. honvéd utászzászlóalj,
magyar királyi "Zothmund" 3. honvéd utászzászlóalj.
2016/12/07

Tábori vadászzászlóaljak

A két háború közötti kerékpáros alakulatok előképei magyar vonatkozásban részben a császári és királyi vadászcsapatok között lelhetőek fel: a 11., a 20., a 24. és a 29. vadászzászlóaljak 4. századait 1911-ben szerelték fel kerékpárral. A négy századot aztán 1914-ben vonták össze kerékpáros zászlóaljjá, amelyben számos olyan tiszt szolgált, akinek a neveivel 1920. után is találkozunk a kerékpáros alakulatok tisztikarában.
A vadászzászlóaljak között könnyebb eligazodás kedvéért a www.hungarianarmedforces.com adatbázisát kiegészítve készült egy magyar nyelvű áttekintés készült, ami segít tájékozódni a témában. 


http://www.hungarianarmedforces.com/vadasz/index.html

Az adatgyűjtés szorosan kapcsolódik az első világháborúban harcolt magyar kerékpárosok történetéhez, amelyben ígéretes kutatások vannak folyamatban.